PUDAMA: Højt udbytte med mindre gødning i majssåning

Besparelse på op til 25 % på startgødning: Systematisk spot gødning i forbindelse med majssåning.

PUDAMA: Højt udbytte med mindre gødning i majssåning

Udfordringerne inden for bæredygtigt landbrug bliver stadig større. Og når tiderne bliver hårde, er der kun én ting at gøre: at tænke innovativt. For eksempel at overveje, hvordan man kan opnå det samme eller et endnu højere udbytte med lavere input.

PUDAMA, der er udviklet af Kverneland Group Soest GmbH i samarbejde med University of Applied Sciences Cologne, er nu blevet vist til pressen og offentligheden i drift i marken.

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Machine-0003-h2cos0s1r5

At gøre mindre til mere

PUDAMA står for en systematisk fokuseret spotgødning under majssåning. Det giver mulighed for præcis såning af majs med en specifik placering af et startgødningsdepot præcis under majsfrøet, hvor der er behov for det.

Fordelen ved PUDAMA's målrettede, diskontinuerlige gødningsanbringelse i området omkring majsfrøene i forhold til den etablerede rækkegødningsspreder er en langt mere gunstig udnyttelse af næringsstofferne af planterødderne. Dette reducerer mængden af tilgængelig startgødning mellem majsrækkerne og mindsker i væsentlig grad udledningen af nitrat og fosfat til vandsystemerne. På grundlag af forskning udført af Dr. Max Bouten, mens han arbejdede på University of Applied Sciences Cologne, kunne det bevises, at der kan spares mindst 25 % af startgødningen med PUDAMA i forhold til konventionel majsdyrkning, og at udbyttepotentialet samtidig opretholdes. PUDAMA udnytter ressourcerne mere effektivt og bidrager til en mere bæredygtig produktion af plantebaserede fødevarer og til beskyttelse af jord, vand og luft.

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Soil-0004-h2csxm461k

PUDAMA princip

Ved gødningsskæret kommer gødningen kontinuerligt ind i kanalen via doseringsenheden og forbliver på en lille børste i røret. En permanent højtryksluftstrøm er forbundet med ventilen via en lille slange. Denne ventil åbner periodisk afhængigt af signalerne fra det opto-elektroniske kontrolsystem under såhjertet. Afbrydelsen af luftstrømmen styres af ventilen med jævne mellemrum. Når luftstrømmen stoppes, forbliver gødningen på børsten. Når luftstrømmen starter igen, skydes gødningen ned i jorden. Efterhånden som gødningen samler sig på børsten, skydes den ned i jorden som et depot. Hvor ofte denne ventil åbner og lukker, afhænger f.eks. af traktorens kørehastighed og frøafstanden i rillen.  En arbejdshastighed på op til 15 km/t med Optima SX PUDAMA betyder en frekvens på op til 25 gødningsspots pr. sekund.

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Skizze-0005-h2ct9rlddf

Høj besparelse 

Med teknologi som Optima TFprofi SX PUDAMA præcisionssåmaskine kan landmændene spare mange penge ved at reducere gødnings-, transport- og arbejdsomkostningerne. Hvis en landmand med 300 ha majs f.eks. bruger 150 kg/ha DAP 18-46 på konventionel vis, vil han spare 37,5 kg/ha gødning med PUDAMA-systemet. Det betyder i penge en besparelse på 7 875 EUR for 300 ha (kilde: index mundi: Price DAP 700€/t okt. 2021).

I Tyskland kan der fremover spares op til 81 000 tons gødning om året med PUDAMA-systemet, hvilket vil betyde, at der vil blive brugt 16 200 tons mindre rent kvælstof og fosfat. Dette svarer til en besparelse på op til 25 % af startgødning, der i øjeblikket anvendes årligt ved samme høje udbytteniveau.

Ved at spare på gødningen beskytter man miljøet ved at reducere ressourceforbruget, herunder energien til gødningsproduktion, samtidig med at man reducerer landbrugets produktionsomkostninger og sikrer fødevareproduktionen.

 

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Trials-0002-h2ct2hc589

Som anerkendelse af denne innovation blev PUDAMA tildelt NRW Efficiency Award 2021 for ressourcebesparende produktudvikling, miljøvenlig fremstilling og reduceret miljøpåvirkning i produktets levetid samt omfattende genanvendelighed.

Kverneland Optima TFprofi SX med PUDAMA-konfiguration vil være tilgængelig i sæson 2023 som en begrænset udgave; den vil være fuldt tilgængelig i sæson 2024.
PUDAMA-systemet vil også være tilgængeligt for andre Optima-modeller i fremtiden.

Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915