“Denne web-side er offentliggjort af Kverneland AS (“Kverneland”) og må kun benyttes til informationsformål. Ved at gå ind på og benytte denne web-side (”Side”) er du indforstået med at rette dig efter de vilkår og betingelser, som er forklaret i denne ansvarserklæring. Du er også indforstået med at rette dig efter alle yderligere restriktioner, som fremgår af denne Side. 

Kverneland giver dig fuldmagt til at undersøge og downloade information (”Materiale”) fra denne Side, alene til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Denne fuldmagt er ikke en overførsel af ret til Materialet,  og kopier af Materialet må ikke på nogen måde ændres eller kopieres eller offentliggøres eller distribueres eller på anden måde benyttes til nogen form for offentlig eller kommercielt formål.

Kverneland garanterer ikke, at denne Side eller dens servere er fri for skadelige elementer så som virus. Kverneland garanterer heller ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Materialet eller pålideligheden af de redegørelser, anbefalinger eller meninger om anden information, som er tilgængelig via denne Side. Hverken Kverneland eller nogen anden legal instans i gruppen af selskaber, som udgør ”Kverneland Group”, incl. datterselskaber, påtager sig noget som helst ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser. Materialet på denne Side må ikke benyttes som grundlag for investeringsbeslutninger eller lignende.

Kverneland påtager sig ikke ansvaret for direkte eller indirekte tab eller skader af nogen som helst art,  som opstår som følge af brug af denne Side eller information, som den indeholder.

Kverneland kan lægge links ud på denne Side til web-sider, som styres af andre instanser.  Hverken Kverneland eller noget andet selskab i Kverneland Group, incl. datterselskaber, er ansvarlige for indholdet på nogen af de sammenkoblede web-sider og påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med tilgang til og brug af disse web-sider.

Denne erklæring skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med norsk lov.”

Spørg Kverneland