KVERNELAND PUDAMA HERO BANNER

KVERNELAND PUDAMA

Pudama- Punkt gødskning med Præcision i majs såning

DAGENS UDFORDRINGER

Høje udbytter i rækkeafgrøder med reduceret input og miljøpåvirkning.

Landmændene står i dag over for udfordringer, som ikke er lette at forene ved første øjekast.

På den ene side er omkostningerne til gødning steget eksplosivt, og ressourcerne er begrænsede. Alligevel er en sund plantevækst grundlaget for et godt udbytte og en sikker fødevareproduktion. Samtidig er miljøbeskyttelse blevet et centralt emne i dagens landbrug.

På grund af risikoen for forurenet grundvand og lokal overgødning med organiske næringsstoffer. Gødning har nyere europæiske forordninger, regler og politikker fastlagt nye standarder og reduceret de tilladte krav.

Desuden står landbruget over for en faldende accept af gødning og afgrødeplejeprodukter i samfundet.

KV Optima SX PUDAMA MACHINE IMAGE

KVERNELAND PUDAMA SYSTEMSLØSNINGEN

Gødning sikrer tilførslen af næringsstoffer til afgrøden, men gødskning har ofte uønskede virkninger på miljøet og jordens økosystem.

 

HVORDAN HOLDER MAN BALANCEN?

Ved konventionel båndudbringning placeres et kontinuerligt bånd af gødning også mellem planterne, hvor rødderne ikke kan nå det. Det er den mængde gødning, der simpelthen går til spilde og udvaskes.

KVERNELAND PUDAMA

Med PUDAMA er mængden og placeringen af gødningen præcist defineret. Næringsstofferne deponeres kun der, hvor majens rødder kan nå dem, og kun så meget, som der er behov for. Synkroniseret med udbringningen af frøet med høj hastighed placeres en portion af gødning under hvert majskorn under majssåningen.

Hvert frø har et optimalt gødningsdepot til rådighed, som planterne optager fuldstændigt. På denne måde undgås tab og udvaskning, og produktionen af gødningsråstoffer kan også reduceres.

Kort sagt øger PUDAMA effektiviteten i brugen af mineralsk startgødning i majs - og opretholder således et udbytte på 100 %, samtidig med at der spares mindst 25 % gødning.

Conventional band application system IMAGE

Konventionelt båndudbringningssystem

PUDAMA application system IMAGE

PUDAMA-udbringningssystem

PUDAMA-udbringningssystem

Et gødningsdepot produceres og placeres analogt med kørehastighed og så-afstand under såning. Gødningen placeres af en luftstrøm 5 cm under og 5 cm på siden af frøet.

Optima TFprofi PUDAMA

PUDAMA-systemet er blevet indbygget i Optima TFprofi med SX højhastighedsrække

Vi sår med den største præcision og effektivitet

Vi mener, at vi med intelligente og effektive landbrugssystemer bidrager til et bæredygtigt landbrug, der tjener verdens voksende befolkning.

Resultater

PUDAMA-systemet sikrer en reduktion på mindst 25 % af gødningen sammenlignet med kontinuerlig tilførsel af gødning - samtidig med at udbyttet opretholdes 100 %.

Med teknologi som Kverneland Optima TFprofi SX PUDAMA præcisionssåmaskine kan landmænden spare meget ved at reducere gødnings-, transport- og arbejdsomkostningerne.

PUDAMA TRIAL IMAGE

1. PUDAMA-anvendelse

2. Majs uden gødning

3. Konventionel båndgødning

I Tyskland kan der fremover spares op til 81 000 tons gødning om året med PUDAMA-systemet, hvilket vil betyde, at der anvendes 16200 tons mindre rent kvælstof og fosfat. Dette svarer til en besparelse på 25 % af den gødning, der i øjeblikket anvendes årligt ved samme høje udbytteniveau.

PUDAMA-systemet er blevet inkorporeret i Optima TF profi med SX højhastighedsrække, der tilbyder pålidelighed ved hjælp af høj ekspertise inden for præcisionssåmaskiner og gennemprøvede maskiner - bevist af uafhængige resultater fra universiteterne.

PUDAMA-systemet vil være tilgængeligt som begrænset O-serie fra 2023. Der vil blive gennemført yderligere test og forsøg under de forskellige forhold i hele Europa.

Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915