Privatliv og cookie info

Kverneland Group, herunder mærkerne Kverneland, Vicon og ROC, er et datterselskab af Kubota Holdings Europe B.V. (i det følgende også kaldet Kubota)

Privacy and Data

Kverneland Group, herunder mærkerne Kverneland, Vicon og ROC, er et datterselskab af Kubota Holdings Europe B.V. (i det følgende også kaldet Kubota)

OM KUBOTA OG VORES TILGANG TIL PRIVATLIV

Kubota Holdings Europe B.V. og dets datterselskaber1 og associerede selskaber (samlet "Kubota") tager dit privatliv og dine personlige data alvorligt. Kubota forstår, at gennemsigtighed og respekt er grundlæggende aspekter af langvarige relationer og gør derfor alle rimelige bestræbelser på at beskytte de oplysninger, du giver os.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle personlige oplysninger, der leveres til eller indsamles af Kubota. Henvisninger i denne fortrolighedspolitik til "Kubota", "vi", "os" eller "vores" betyder Kubota Holdings Europe B.V. og dets datterselskaber og associerede selskaber. Hver Kubota-enhed, som kontrollerer den måde, hvorpå dine personoplysninger indsamles, og de formål, som dine personoplysninger anvendes til, vil være den relevante "dataansvarlige" i henhold til den gældende lokale lovgivning og den europæiske databeskyttelsesforordning.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver de typer af personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvilke valg du kan træffe vedrørende vores brug af oplysningerne. Vi beskriver også de foranstaltninger, vi træffer for at beskytte oplysningernes sikkerhed, og hvordan du kan kontakte os om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan variere mellem de lande, hvor vi opererer, for at afspejle lokal praksis og lovkrav.

Vores websteder kan indeholde links til andre websteder for din bekvemmelighed og information. Disse websteder kan fungere uafhængigt af Kubota. Linkede websteder kan have deres egne meddelelser eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi på det kraftigste anbefaler, at du gennemgår, hvis du besøger et linket websted. I det omfang de linkede websteder, som du besøger, ikke ejes eller kontrolleres af Kubota, er vi ikke ansvarlige for webstedets indhold (herunder "cookies", der anvendes på det pågældende websted), enhver brug af webstederne eller de linkede websteders praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.1. HVAD ER PERSONLIGE DATA

Vi henviser til personoplysninger i henhold til følgende definition i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR):

"En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person".

TILBAGE TIL TOPPEN


2. HVORDAN SAMLER VI OG BRUGER PERSONLIGE DATA

Kubota og dets datterselskaber og associerede selskaber kan indsamle personlige data som beskrevet nedenfor, afhængigt af de behandlingsformål, der gælder for dig.

Aktivitæt Behandlingens formål og retsgrundlag Data kategorier Data kilde
Ordreafvikling, leadgenerering, produktintegration, registrering af produktejer 

Vi behandler personoplysninger med henblik på behandling og opfyldelse af ordrer på produkter/tjenester, hvilket også omfatter tjenester, der leveres via vores onlineportaler (f.eks. partnerportaler, slutkunde/brugerportaler og produkt- og medieportaler). Vi kan udveksle data med forhandlere og/eller distributører, hvis det er nødvendigt. Sidstnævnte omfatter også, hvor vi følger op på din anmodning om at blive kontaktet af en relevant forhandler eller salgspartner-distributør inden for vores netværk eller via online platforme til generering af leads.

Når du anmoder os om at integrere vores produkter/tjenester med et produkt eller service af tredje part eks. integration, som kræver deling af relevante oplysninger information med dette tredje part.

Dette kan f.eks. omfatte udbydere af flådestyringssystemer eller tredjeparts tillægstjenester til vores telematiktjenester/produkter. Data, der behandles i denne forbindelse, kan omfatte data om maskin-/produktdiagnoser og data om maskin-/produkt-GPS-placering.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dels nødvendigt med henblik på at indgå eller opfylde en aftale med dig, dels baseret på vores legitime interesse som beskrevet ovenfor.

Navn, kontaktoplysninger, ordre- og betalingsoplysninger og andre oplysninger, som du giver os.

 

Du / Dealers og distributør netværk

 

Kundeservice og support

 

Vi behandler personoplysninger med henblik på at yde kundeservice og support. Det kan f.eks. dreje sig om opdatering og sikring af garantiservice, finansiering eller køb, produktlevering og vedligeholdelsessupport. Vi kan dele dine personoplysninger med parter, der er involveret i levering af tjenester eller udførelse af de transaktioner, du anmoder om, herunder distributører og forhandlere.

På din anmodning kan kundesupport også omfatte brug af produktdiagnostik data om dit relevante produkts placering med henblik på diagnosticering og vedligeholdelsestjenester, herunder deling af sådanne data med den forhandler/distributør, der er involveret i forbindelse med levering af en sådan support.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dels nødvendigheden af at behandle data med henblik på at indgå eller opfylde en aftale med dig, dels baseret på vores legitime interesse som beskrevet ovenfor.

Navn, kontaktoplysninger, ordre- og betalingsoplysninger og andre oplysninger, som du giver os.

 

Du / Dealers og distributør netværk

 

Marketing og kommunikation

 

Vi deltager i markedsføringsaktiviteter med henblik på at fremme vores produkter og tjenester, herunder via telefon, e-mail og post. Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføringskommunikation.

Retsgrundlaget for at sende dig markedsføringskommunikation er samtykke, undtagen hvor vi i henhold til gældende lovgivning har tilladelse til at sende dig brugskommunikation for produkter og lignende til tidligere køb, som du har foretaget hos os.

Navn, kontakt detailer, ordrehistorik, kommunikation

Du/ vores marketing og kommunikation

 

Kundeundersøgelse og feedback Med dit samtykke kan vi invitere dig til at deltage i kundeundersøgelser for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Navn, kontakt, undersøgelse, feedback Dig

Events/sidevisninger

 

Valgmulighed for legitime interesser? Foto/videooptagelser,navn, kontaktoplysninger, oplysninger, som du har givet i forbindelse med et arrangement/besøg på stedet. Dig / vores ansvarlige afdeling

Jobansøgninger

 

Hvis du deltager i en live eller digital begivenhed/site eller besøg, som vi er vært for og optager via foto og/eller video, kan offentlige kommentarer og spørgsmål, som du deler under en sådan begivenhed, blive inkluderet i sådanne optagelser. Vi kan offentliggøre sådanne optagelser efter en begivenhed til vores markedsføringsformål. Vi kan også kræve registreringsoplysninger i forbindelse med din deltagelse i en begivenhed eller et besøg på et websted.    
Follow-up og forbedring af  produkter samt service Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse som beskrevet ovenfor. Telematiks (maskine/produkt diagnostik, maskine/produkt GPS lokationsdata). Produkter udstyret med telematik
Dealer/distributør ansatte data Hvis du er ansat hos en forhandler/distributør, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med vores legitime interesse i at opfylde vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalerne og samarbejdet med sådanne forhandlere/distributører. Navn, kontaktoplysninger, forretningsmæssig kommunikation. Dig, forhandlere og distributørnetværk

Administration

 

Vi behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde juridiske virksomhedsadministrationer og forpligtelser til at føre registre (f.eks. skattebaserede opbevaringsforpligtelser) og vores legitime formål med at opretholde en korrekt administration i forbindelse med vores daglige forretningsaktiviteter. Navn, kontaktoplysninger, ordre- og betalingsoplysninger, forretningskommunikation. Dig / Forhandlere og distributørnetværk

Cookies og andet

 

Oplysninger om vores brug af cookies og lignende teknikker findes i vores cookiepolitik.    
Video overvågning På vores kontorer og faciliteter kan der være videoovervågning, som er implementeret i overensstemmelse med den lokale lovgivning, hvor det er relevant. Vi bruger videoovervågning med henblik på at beskytte vores ejendomme og personale, herunder for at forebygge og undersøge sikkerhedshændelser. Video  (kunne også indeholde lyd) Vores ansvarlige team

Overholdelse af reglerne

 

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse som beskrevet ovenfor. Kontekstafhængig Kontekstafhængig

TILBAGE TIL TOPPEN


3. OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA

Kubota opbevarer ikke personoplysninger længere end tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Den gældende opbevaringsperiode for data kan variere pr. datakategori. De kriterier, som vores opbevaringspolitik er baseret på, er:

  • Nødvendigheden af at opbevare data i lyset af det formål, som de er blevet indsamlet til;
  • Overholdelse af gældende datalagringsforpligtelser i henhold til obligatorisk lovgivning (f.eks. skattebestemmelser);
  • Relevansen af data i lyset af verserende eller potentielle retssager og
  • Gældende forældelsesfrister i henhold til civilretten.

Giv os besked, hvis du har specifikke forespørgsler vedrørende den gældende opbevaringsperiode for specifikke kategorier af personoplysninger. Vi er mere end glade for at give dig yderligere oplysninger i denne henseende.

Tilbage til toppen


4. DINE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

Du har visse rettigheder i forbindelse med de personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig. Vi giver dig også visse valgmuligheder med hensyn til, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og hvordan vi kommunikerer med dig. I overensstemmelse med de gældende love er det din ret til at

- adgang til dine personlige oplysninger, som Kubota behandler. Du kan nemlig få bekræftet, at vi har personlige oplysninger om dig, anmode om adgang til og modtage oplysninger om de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, modtage kopier af de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig.

- anmode om rettelse, opdatering og sletning af personoplysninger

- af legitime grunde gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles;

- gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til prospekteringsformål, herunder kommercielle formål (markedsføring);

- til enhver tid at tilbagekalde enhver samtykkeerklæring, der er afgivet via webstedet eller på anden måde (hvis det er tilfældet) med virkning for fremtiden, og til enhver tid at få adgang til ordlyden af en sådan samtykkeerklæring.

Du kan fravælge indsamling og brug af visse oplysninger, som vi indsamler om dig ved hjælp af automatiske midler, når du besøger vores websteder.

Vi bruger cookies, pixels og lignende teknologier for at kunne tilbyde, forbedre og analysere brugen af vores websted bedst muligt samt til markedsføringsformål. Til disse formål videregiver vi også oplysninger om din brug af vores hjemmeside til vores partnere. Nogle partnere kan behandle disse data i lande med et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, hvilket kan resultere i, at statslige myndigheder får adgang til dine data og en begrænsning af udøvelsen af dine rettigheder. Hvis du klikker på "Accepter alt", giver du dit samtykke til brugen af cookies og lignende teknologier og behandlingen af dine data som forklaret og under "Flere oplysninger". Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

TILBAGE TIL TOPPEN


5. KUBOTA'S COOKIES POLITIK

(1) Kubota kan bruge "cookies", når du besøger vores websteder, især for at forhindre, at du skal indtaste oplysninger igen ved forskellige lejligheder. Nogle af de cookies, der anvendes på vores websteder, er strengt nødvendige for at levere de ønskede tjenester. Disse cookies slettes som regel, når din session er afsluttet. Andre cookies, f.eks. til webanalyse, gemmes i en længere periode og placeres kun, hvis du har givet dit forudgående samtykke. Under punkt (3) nedenfor kan du finde en oversigt over de anvendte cookies, deres formål og deres levetid.

(2) I det omfang du har givet dine personoplysninger, herunder din e-mailadresse, under din registrering eller din adgang til vores websteder eller en af vores tjenester, kan Kubota, med forbehold af dine valg, knytte browseroplysninger for din enhed, der behandles af de cookies, som Kubota udsender, til dine personoplysninger for at sende dig f.eks. elektroniske undersøgelser eller for at vise dig på din enhed, i reklameplads, der indeholder cookies, som Kubota udsender, personlig reklame, der er specifikt beregnet til dig, og som kan være af personlig interesse for dig.

(3) Når du bruger vores websteder og ikke deaktiverer cookies, og efter behov baseret på dit forudgående samtykke, anvendes følgende cookies, der er beskrevet nedenfor:

Cookies

Beskrivelse

_utma Addthis indstiller mulighederne for at dele og synes godt om til sociale medier, som Facebook og Twitter. Det sikrer, at brugeren kan se den opdaterede optælling, hvis de deler en side og vender tilbage til den, før vores cache for optælling af delinger er opdateret.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics er Googles gratis webanalyseværktøj, der primært hjælper ejere af websteder med at forstå, hvordan deres besøgende engagerer sig på deres websted. Det sætter også cookies på domænet for det websted, du besøger. Det bruger et sæt cookies til at indsamle oplysninger anonymt og rapportere om webstedstendenser uden at identificere de enkelte besøgende.
_cuvid Denne cookie skrives typisk til browseren ved det første besøg på webstedet fra den pågældende webbrowser. Hvis cookien er blevet slettet af browseroperatøren, og browseren efterfølgende besøger webstedet, skrives der en ny __cuid-cookie med et andet unikt besøgs-id for den besøgende. Denne cookie bruges til at fastslå, hvilke besøgende der kun besøger webstedet, og den opdateres ved hvert sidevisit. Desuden forsynes denne cookie med et unikt ID, som programmet bruger til at sikre både cookiens gyldighed og tilgængelighed som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
_cusid Denne cookie bruges til at oprette og fortsætte en brugersession med webstedet. Når en bruger ser en side på webstedet, forsøger scriptkoden at opdatere denne cookie. Hvis den ikke finder cookien, skrives der en ny, og der oprettes en ny session. Hver gang en bruger besøger en anden side på webstedet, opdateres denne cookie, så den udløber efter 30 minutter, og derved fortsætter en enkelt session, så længe brugeraktiviteten fortsætter inden for 30-minutters intervaller. Denne cookie udløber, når en bruger holder pause på en side på webstedet i mere end 30 minutter.
_cuvon Bruges til at signalere, hvornår en besøgende sidst har set en side.
_hjClosedSurveyInvites Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende interagerer med en modal pop-up med en invitation til en undersøgelse. Den bruges til at sikre, at den samme invitation ikke vises igen, hvis den allerede er blevet vist. Varighed: 365 dage
_hjDonePolls Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende gennemfører en meningsmåling ved hjælp af Widgeten Feedback Poll. Den bruges til at sikre, at den samme meningsmåling ikke vises igen, hvis den allerede er blevet udfyldt. Varighed: 365 dage
_hjMinimizedPolls Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende minimerer en Feedback Poll-widget. Den bruges til at sikre, at widget'en forbliver minimeret, når den besøgende navigerer på dit websted. Varighed: 365 dage
_hjShownFeedbackMessage Hotjar-cookie, der sættes, når en besøgende minimerer eller afslutter Indkommende feedback. Dette gøres for at sikre, at den indgående feedback indlæses som minimeret med det samme, hvis den besøgende navigerer til en anden side, hvor den er indstillet til at blive vist. Varighed: 365 dage
_hjid Hotjar-cookie, der sættes, når kunden første gang lander på en side med Hotjar-scriptet. Den bruges til at fastholde Hotjar-bruger-id'et, der er unikt for det pågældende websted i browseren. Dette sikrer, at adfærd ved efterfølgende besøg på det samme websted tilskrives det samme bruger-id. Varighed: 365 dage
_hjRecordingLastActivity Dette skal findes i Sessionsopbevaring (i modsætning til cookies). Dette bliver opdateret, når en besøgsoptagelse starter, og når data sendes via WebSocket (den besøgende udfører en handling, som Hotjar registrerer). Varighed: Session
_hjTLDTest Når Hotjar-scriptet udføres, forsøger vi at bestemme den mest generiske cookie-sti, vi skal bruge, i stedet for sidens værtsnavn. Dette gøres for at cookies kan deles på tværs af underdomæner (hvor det er relevant). For at bestemme dette forsøger vi at gemme _hjTLDTest-cookien for forskellige URL-understrengsalternativer, indtil det mislykkes. Efter denne kontrol fjernes cookien. Varighed: Session
_hjUserAttributesHash Brugerattributter, der sendes via Hotjar Identify API'et, lagres i cachen i hele sessionens varighed, så vi ved, hvornår en attribut er ændret og skal opdateres. Varighed: Session
_hjCachedUserAttributes This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool. Duration: Session
_hjLocalStorageTest Denne cookie bruges til at kontrollere, om Hotjar Tracking Script kan bruge lokal lagring. Hvis det kan, sættes en værdi på 1 i denne cookie. De data, der er gemt i_hjLocalStorageTest, har ingen udløbstid, men de slettes næsten umiddelbart efter, at de er oprettet. Varighed: Under 100 ms
_hjIncludedInSample Denne cookie er indstillet for at lade Hotjar vide, om denne besøgende er med i den prøve, der bruges til at generere Funnels. Dette er en session cookie, som destrueres, når brugeren forlader webstedet. Varighed: Session
_hjAbsoluteSessionInProgress Denne cookie bruges til at registrere en brugers første sidevisningssession. Dette er et True/False-flag, der indstilles af cookien. Duration: 30 minutter
x-ms-cpim-trans Bruges til at spore transaktionerne (antallet af godkendelsesanmodninger til Azure AD B2C) og den aktuelle transaktion. Udløber: Slut på browsersession. 
x-ms-cpim-sso:{Id}
Bruges til at vedligeholde SSO-sessionen. Udløbsdato: Afslutning af browsersession.
x-ms-cpim-csrf
Cross-Site Request Forgery-token, der bruges til CRSF-beskyttelse. Udløber: Udløbsdato: Slut på browsersession.
x-ms-cpim-cache:{id}_n Bruges til at opretholde anmodningsstatus. Udløber: Slut på browsersessionen, vellykket godkendelse. 
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Denne cookie indstilles af websteder, der kører på Windows Azure-skyplatformen. Den bruges til belastningsudligning for at sikre, at de besøgendes sideanmodninger videresendes til den samme server i enhver browsing-session. Udløber: Udløb: Slut på browsersession. 

(4) Hvis du ønsker at kontrollere, hvordan cookies anvendes, kan du ændre indstillingerne på din computer og din browser.

De fleste webbrowsere tillader en vis kontrol af de fleste cookies via browserindstillingerne. Du kan få mere at vide om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er blevet sat, på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Find ud af, hvordan du håndterer cookies i populære browsere:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Du kan finde oplysninger om andre browsere på browserudviklerens websted for at finde oplysninger om andre browsere.

Som anført ovenfor bruger vores websteder "Google Analytics". Du kan finde flere oplysninger og muligheder for fravalg nedenfor.

TILBAGE TIL TOPPEN


6. BRUG AF GOOGLE ANALYTICS

(1) Dette websted bruger Google Analytics ("Google Analytics"), en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger cookies til at hjælpe Kubota med at analysere, hvordan du bruger Hjemmesiden, herunder antallet af besøgende på Hjemmesiden, de hjemmesider, du kommer fra, og de sider, de besøger. Disse oplysninger bruges til at forbedre Webstedets tilbud og tjenester. Som regel vil alle oplysninger, der genereres af cookien om din brug af Hjemmesiden, blive overført til og gemt af Google på servere i USA. Da dette Websted har implementeret den IP-anonymiseringsfunktionalitet, som Google tilbyder, vil din IP-adresse, inden den overføres til USA, blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil din fulde IP-adresse blive overført til en server hos Google i USA og blive forkortet der.

(2) Google vil bruge disse oplysninger som bestilt databehandler for at hjælpe Kubota med at evaluere brugen af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet og levere andre statistiske og analytiske tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden. Den IP-adresse, som din browser overfører inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive forbundet med andre data, som Google ligger inde med.

(3)Du kan forhindre indsamling af data genereret af cookien om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) og fravælge at blive sporet af Google Analytics på alle websteder ved at downloade og installere et browser-plugin, som er tilgængeligt her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Som et alternativ til installation af browser-plugin'et, eller hvis du bruger webstedet med browsere på mobile enheder, kan du også fravælge at blive sporet af Google Analytics, hvis du klikker på følgende fravalgslink Fravalg af sporing fra Google Analytics: I dette tilfælde placeres en opt-out-cookie i din browser, som forhindrer Google Analytics i at spore din brug af dette websted yderligere. Husk venligst, at du skal fravælge dette igen, hvis du sletter alle cookies, der er gemt på din enhed.

(5) Du skal også fravælge cookies for hver enhed, du bruger til at besøge vores websted. Du kan få en oversigt over beskyttelse af personlige oplysninger hos Google ved at klikke på nedenstående https://support.google.com/analytics/answer/6004245

TILBAGE TIL TOPPEN


7. BRUG AF HOTJAR COOKIES

(1) Dette websted bruger Hotjar-cookies ("Hotjar"), en webanalysetjenesteudbyder, der er baseret på St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Webstedet bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere denne service og oplevelse. Hotjar er en teknologisk tjenesteudbyder, der hjælper Kubota med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide og ikke kan lide osv.), og dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. (2) Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder. Dette omfatter en en enheds IP-adresse (som behandles under din session og gemmes i en afidentificeret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog, der anvendes til at vise vores websted. Analyserne kan også bruges til at spore, hvordan brugerne interagerer med webstedet, f.eks. gennem heatmaps.

(3) Hotjar behandler disse oplysninger på vores vegne, som processor, i en pseudonymiseret brugerprofil. Hotjar er kontraktligt forbudt at sælge nogen af de data, der indsamles på vores vegne.

(4) Hvis du ønsker ikke at blive sporet af Hotjar, kan du udøve denne ret ved at bruge hjemmesidens cookie-banner eller ved at tilføje en Do Not Track funktionalitet  til din browser. Du skal bruge denne funktionalitet på hver enhed, du bruger til at få adgang til vores websted.

(5) For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Om Hotjar" på Hotjars supportwebsted.

(6) For yderligere oplysninger om de typer Hotjar-cookies, der anvendes på dette websted, se Hotjars websted med oplysninger om cookies.

Du kan til enhver tid bede os om ikke at sende dig markedsføringskommunikation ved at kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" eller ved at klikke på afmeldingslinket i de markedsføringsmails, du modtager fra os. Du kan få oplysninger om mulighederne for at afmelde dig.

Hvis du giver os oplysninger eller materiale vedrørende en anden person, bør du sikre dig, at delingen med os og vores videre brug som beskrevet til dig fra tid til anden er i overensstemmelse med gældende lovgivning, så du bør f.eks. behørigt informere den pågældende person om behandlingen af hendes/hans personoplysninger og indhente hendes/hans samtykke, som det kan være nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Kubota indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra eller markedsfører sig over for børn under 13 år. Hvis et barn under 13 år har givet personlige oplysninger til Kubota via vores websted, kan en forælder eller værge kontakte Kubota for at anmode om, at oplysningerne slettes fra vores registre. Efter modtagelse af en sådan anmodning vil vi gøre en rimelig indsats for at slette barnets oplysninger fra vores registre.

Hvis du er bekymret for, at vi har krænket dine rettigheder, kan du indgive en klage ved at kontakte Kubota som angivet i afsnittet Sådan kontakter du os. Vores databeskyttelsesansvarlige vil håndtere din klage og vil give dig yderligere oplysninger om, hvordan den vil blive behandlet.

Du har ret til at klage til Information Commissioner's Office (ICO), hvis du mener, at vi ikke har behandlet din anmodning på en passende måde. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter ICO, på deres websted

TILBAGE TIL TOPPEN


8. INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER

Vi kan overføre de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, til modtagere i andre lande end det land, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Bemærk venligst, at Kubota gennemgår en detaljeret due diligence-proces, før vi vælger de databehandlere, som vi deler dine personlige oplysninger med.

I forbindelse med koncerninterne daglige forretninger kan vi overføre personlige data til vores moderselskab i Japan. Japan er anerkendt af Europa-Kommissionen som værende et land, der tilbyder et tilsvarende databeskyttelsesniveau som det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I det omfang personoplysninger overføres til modtagere i USA, har vi indgået såkaldte standardkontraktklausuler (godkendt af Europa-Kommissionen) med sådanne modtagere med henblik på overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning.

TILBAGE TIL TOPPEN


9. SIKKERHED

Sikkerheden af dine personlige data er vigtig for Kubota. Vi er forpligtet til at beskytte de oplysninger, vi indsamler. Vi opretholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte de personlige oplysninger, du giver, eller som vi indsamler, mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændring, adgang, videregivelse eller brug. Disse sikkerhedsforanstaltninger har til formål at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de oplysninger, som du giver os. Vi vurderer jævnligt risici for dine oplysninger og opdaterer vores politikker, procedurer og teknologi i overensstemmelse hermed.

Kubota opbevarer kun personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de personlige oplysninger blev indsamlet til, medmindre andet kræves eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi træffer foranstaltninger til at ødelægge eller permanent afidentificere personlige oplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, som vi indsamlede dem til.

TILBAGE TIL TOPPEN


10. OPDATERINGER AF VORES MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev senest opdateret den [dato] og kan blive opdateret med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores praksis for personlige oplysninger. Vi vil informere dig om væsentlige ændringer i fortrolighedserklæringen i det omfang, det kræves i henhold til gældende lovgivning.

TILBAGE TIL TOPPEN


HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne fortrolighedserklæring, Kubotas fortrolighedspraksis, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller opdatere oplysninger eller præferencer, som du har givet os, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Lokal kontaktperson for beskyttelse af personlige oplysninger: 

Kontaktperson: Chief Privacy Officer

Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Nederlandene
khe_g.privacy@kubota.com 


Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915