Kverneland PUDAMA-forsøg i hele Europa

Kverneland præsenterede stolt resultaterne af PUDAMA-kampagnen på Agritechnica i Hannover sidste år. Kvernelands PUDAMA-markforsøg blev indledt 30 steder i Europa for at demonstrere systemet i landbrugspraksis under forskellige forhold og for at bekræfte de første videnskabelige resultater. 

Kverneland PUDAMA-forsøg i hele Europa

"PUDAMA øger effektiviteten i brugen af mineralsk startgødning i majs og opretholder dermed 100 % udbytte, samtidig med at der spares mindst 25 % startgødning." Denne vigtige videnskabelige påstand var resultatet af en treårig undersøgelse og doktorafhandling af Kverneland i samarbejde med University of Applied Sciences, Köln, og blev nu fulgt op af markforsøg i hele Europa i år.

Gødskning sikrer afgrødens forsyning med næringsstoffer, men overgødskning har ofte uønskede virkninger på miljøet og økosystemet. Med PUDAMA er mængden og placeringen af startgødningen under majssåningen præcist defineret. Næringsstofferne deponeres kun der, hvor plantens rødder kan nå dem, og kun så meget som nødvendigt. Synkroniseret med frøudbringningen ved høje hastigheder placeres et depot af startgødning af en luftstrøm under og ved siden af frøet under såningsprocessen.

Udvidet arbejdsområde og erfaring med feltforsøg over hele Europa

Efter inkorporeringen af PUDAMA-systemet i Optima SX højhastighedsrækken udvidede Kverneland anvendelsesområdet og indledte en PUDAMA-kampagne med markforsøg i seks europæiske lande på 30 forskellige steder for at bevise den praktiske relevans af PUDAMA-teknologien under landmændenes lokale forhold. Forskellige institutter, universiteter, agronomer og landmænd var involveret i at følge forsøgene i praksis under forskellige forhold.

“Not every trial was a success. We have worked in practical conditions and planted around 30 trials this spring. Some trials failed due to birds picking up the seeds; lack of water during the summer in eastern European countries, where two trial locations had below 150 l/m2 water”, Dirk-Jan Stapel explains, “but the results of the remaining trials are convincing!” 

The 75% PUDAMA trials achieved the same results as the 100% conventional method with a continuous fertiliser stripe.

In almost all trials, the yield of the 75% PUDAMA plots, was nearly the same or even higher than with the conventional way of stripe fertilising.

The PUDAMA system is now fully available from season 2024 on the Optima TFprofi and Optima F precision seed drill models with the high-speed SX sowing rows.

Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915