Kverneland e-drill med integreret a-drill såmaskine

Det rigtige koncept for et bæredygtigt og effektivt landbrug.

Kverneland e-drill med integreret a-drill såmaskine

Kverneland har integreret den velkendte a-drill på e-drill motorsåmaskine. Denne ekstra såmaskine med separat beholder og doseringsanordning gør det muligt at anvende en ekstra type frø eller gødning, hvilket udvider e-drillens anvendelsesområde endnu mere.

Bæredygtig og effektiv
Der er gode grunde til at fremme etableringen af yderligere afgrøder eller til at tilføre ekstra næringsstoffer under såning. En ekstra afgrøde vil undertrykke ukrudtsvækst, men ikke konkurrere med den førende afgrøde. Den ekstra afgrøde opfanger mineralsk kvælstof i jorden samt luftkvælstof, når den blandes med bælgplanter, og omdanner det til organisk kvælstof. Dermed vil kvælstof stadig være tilgængeligt for de næste afgrøder. Gødning tilføres med præcision for at støtte plantevæksten, især under ungdomsudviklingen, og der undgås udvaskning til grundvandet.

Alt dette vil være et vigtigt bidrag til et bæredygtigt landbrug ved at fremme rodudviklingen, mindske risikoen for erosion og øge biodiversiteten og humusindholdet. Bæredygtighed vil beskytte landbrugernes mest værdifulde aktiv: jorden. Der opnås størst mulig effektivitet og omkostningsbesparelser ved kombineret udbringning af forskellige typer frø og/eller gødning i én arbejdsgang.

Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915