Højere udbytter og ressource besparelser med præcisionslandbrug

På I/S Gammelby køres der efter samme såkort hvert år, så plantetallet er optimalt i forhold til jordens bonitet. 

Højere udbytter og ressource besparelser med præcisionslandbrug

Der forårsgødskes efter et fremspiringskort fra om efteråret, og der spares meget kemi ved at sprøjte ud fra et tildelingskort. Alt sammen med udstyr fra Kverneland.

- Man kan sagtens praktisere præcisionslandbrug, selv om man ikke er nogen it-nørd. Og præcisionslandbrug kan også sagtens betale sig, selv om man ikke driver planteavl i stor skala, siger Søren Gammelby.

Han driver sammen med broderen, Thomas Gammelby, I/S Gammelby ved Kalundborg med 470 hektar, hvor der dyrkes vinterhvede, vinterraps, maltbyg, vinterbyg, vinterrug, rajgræs og strandsvingel. Hertil kommer 20 hektar pasningsaftaler.

- Vi lægger hele grunden til vores præcisionslandbrug med vores bugserede 4-meters Kverneland u-drill Plus 4000 såmaskine. Ved hjælp af Isobus- og gps-udstyr kører vi efter det samme så-kort år efter år, fortæller Søren Gammelby 

Den luftassisterede Kverneland u-drill Plus 4000 såmaskine har elektrisk udmadning og delt såkasse, så der kan fyldes gødning i det ene rum og såsæd i det andet. To tallerkener åbner sårillen, hvor gødningen og såsæden placeres sammen.

Vi tildeler for eksempel op til 60 kg kvælstof pr. hektar til maltbyg i en NPK-gødning, fortæller Søren Gammelby.

Ingen rester af dyr udsæd

- Herved kan vi undgå at stå tilbage med en rest af dyr udsæd til for eksempel raps i maskinen, forklarer han.

Søren Gammelby bemærker i øvrigt, at den 4-meters bugserede såmaskine er let at trække, så en traktor på 180 hk er rigelig trækkræft.

En anden vigtig maskine for præcisionslandbruget på I/S Gammelby er bedriftens liftmonterede og Isobus-kompatible Kverneland TL Geospread gødningsspreder.

TL Geospread har en tankkapacitet på cirka 3,5 tons, og spredebredden kan reguleres imellem 12 og 36 meter. Hos I/S Gammelby køres der med 24 meters spredebredde.

- Vi gik efter en gødningsspreder, der automatisk kan tilpasse spredebredden, når der er kiler i marken, hvilket der er i alle vore marker, fortæller Søren Gammelby.

 

Gødsker efter fremspiringskort

- Når vi giver hveden den første gødning om foråret, kører vi efter et fremspiringskort fra om efteråret. På den måde gødsker vi præcist i forhold til den tilstedeværende plantemasse, forklarer han.

Den næste tildeling til hveden er gylle.

- Når vi gødsker hveden tredje gang, bruger vi det nyeste satellitkort, som afspejler situationen i marken her og nu. På den måde gødsker vi så optimalt som muligt, forklarer landmanden fra Kalundborg.

Der bliver heller ikke brugt unødvendigt store mængder plantebeskyttelsesmidler på I/S Gammelby.

Sprøjtearbejdet foregår med en bugseret Kverneland iXtrack T4 marksprøjte med 4.600 liters tank og en 24 meters aluminiumsbom, der er opdelt i 2-meters sektioner.

Sparer 10 procent svampemidler

- Vi sparer meget ved at sprøjte ud fra tildelingskort. For eksempel svampesprøjter vi ud fra satellitkort, hvorved vi har reduceret vort forbrug af svampemidler med cirka 10 procent, fortæller Søren Gammelby.

- Desuden anvender vi dronefotos til at spotsprøjte mod tidsler og kvikgræs, så vi sparer ukrudtsmiddel her. Endelig er vi holdt helt op med at vækstregulere hveden og vinterbyggen. Det er overflødigt at vækstregulere, fordi vi undgår for høje plantetal og for stor gødningstildeling i disse afgrøder, forklarer han.

Udover u-drill Plus 4000 såmaskinen, TL Geospread gødningssprederen og iXtrack T4 marksprøjten rummer maskinhallen på I/S Gammelby også en række andre maskiner og redskaber fra Kverneland

Masser af Kverneland

Man kan se masser redskaber: 5-furet risteplov med variabel furebredde, en 7-meters Tiger såbedsharve, et ældre 3-meters Compact III såsæt til lavninger og andre småopgaver, en 5-meters Turbo II stubharve med frøsåkasse til såning af efterafgrøder, en slagle-afpudser til frøgræsmarker, en gammel grubber og en gammel 2-rotors rive til småopgaver, typisk hos hestefolk.

- I årenes løb har vi haft mange maskiner og redskaber fra Kverneland. De er altid godt afprøvede, så de arbejder godt og driftssikkert ude i marken, konstaterer Søren Gammelby.

6 måneders rente- og afdragsfrihed

6 måneders rente- og afdragsfrihed

Kør NU i marken - betal senere.Kverneland Group - i samarbejde med DLL - tilbyder 6 måneders rente- og afdragsfrihed- efterfulgt af 36-72 måneders afdra...

Kverneland PUDAMA-forsøg i hele Europa

Kverneland PUDAMA-forsøg i hele Europa

Kverneland præsenterede stolt resultaterne af PUDAMA-kampagnen på Agritechnica i Hannover sidste år. Kvernelands PUDAMA-markforsøg blev indledt 30 stede...

Skal du have indstillet din Kverneland plov? Ring til vores Service Specialist, Martin og få en pris på: 2143 4915