Nyt bagudstyr til korte skiveharver og kultivatorer

Nyt bagudstyr til korte skiveharver og kultivatorer sikrer perfekt konsolidering under alle forhold. 

Nyt bagudstyr til korte skiveharver og kultivatorer
KV-Enduro-T-field-single-harrow-0002-h2clmfga69

Jordkonsolidering er en vigtig del af dyrkningsprocessen. Det er valsen og det bageste redskab, der gør forskellen og muliggør den mest præcise tilpasning til de specifikke krav, der stilles til de forskellige jordtyper og jordbundsforhold. Desuden skal traktorens løftekapacitet tages i betragtning, når man leder efter den rigtige kombination.

Actipress enkeltvalse

"Jordkonsolidering og jævning, enten efter høst for at sikre en optimal spiring af ukrudt eller for at reducere jordens porøsitet og begrænse fordampningen under tørre forhold som forberedelse til et fast såbed og en vejrbestandig overflade, er blot nogle af de vigtigste opgaver for de bageste redskaber", forklarer Guillaume Pignon, produktchef. "På grund af det mere kompakte design og den reducerede vægt kan Actipress Single være et godt alternativ til den velkendte Actipress Twin Roller, især for trepunkts monterede redskaber."

KV-Actipress-Single-Studio-1-png-h2mzg6zdjz
KV-Actipress-Single-Studio-3-png-h2mzkvetlg
KV-Actipress-Single-Studio-4-png-h2mzkzjfyd (1)

For at forene opgaverne med forberedelse af såbedet og bevarelse af jordstrukturen med henblik på en vejrbestandig overflade og reduceret risiko for jorderosion er det ofte nødvendigt med en mere bølget profil. Derfor er Actipress Single-valsen blevet udviklet til at efterlade en riflet jordprofil i lette til middelhøje jordbundsforhold. For at tilpasse sig til drift under mere klæbrige forhold kan der også tilføjes klinger som hårdmetalsklinger til mere slibende jord.

Actipress Single-valsen kan fås på alle Kvernelands kultivatorer og kompakte skiveharver.

KV-Enduro-T-studio-single-harrow-0001-h2ko0gor7u

For at opnå de bedste resultater kan alle Kverneland-valser (enkelt- og dobbeltvalser) nu udstyres med en efterharve. Med en fælles stigning på 170 mm og fingre på Ø12 x 450 mm udfører fingerharven en ukrudtsbekæmpende indsats bag valsen ved at holde rødderne på overfladen. Den giver også mulighed for en jævn fordeling af halm og restprodukter og en perfekt jævn jordoverflade ved forberedelse af såbedet.

Find din lokale forhandler

Forhandlere

Spørg Kverneland om alt fra demomaskiner til tips og tricks!