Fuld tilgængelighed af MD-skiver til u-drill

Kverneland- såkombination u-drill med MD-skiver. Minimal jordforstyrrelse ved reduceret forberedelse af såbedet!

Fuld tilgængelighed af MD-skiver til u-drill

Nu fuldt tilgængeligt: Kverneland tilbyder MD-skiveenheden som en ny udstyrsvariant til u-drill modellen. MD-skiverne er et alternativ til specifikationen for den korte skiveharve og opfylder det stigende behov for en reduceret såbedsforberedelse med minimal jordforstyrrelse.

Kverneland-u-drill-MD-Disc-010-jpg-gysib8ccly (1)

MD-skiven er fleksibel i drift og kan anvendes som en del af et system til bearbejdning af jorden eller som en del af en konventionel afgrødeetableringsproces.

Reduceret jordbearbejdning med mindre jordbevægelse vil bidrage til at reducere jorderosionen, øge jordens produktivitet og reducere brændstofforbruget og produktionsomkostningerne. En af landmændenes udfordringer er at forene minimal jordbearbejdning og præcis frøplacering for at opnå en jævn frøopgang og en ensartet udvikling af afgrøderne.

"Denne skive med minimal forstyrrelse", forklarer Sebastian Koers, produktchef hos Kverneland Group Soest, "gør u-drilleren ideel til brug i efterafgrøde-rotationer. Afgrøden lægges ned af konsolideringsvalserne for at forbedre nedbrydningen og reducere fremkomsten af ukrudt af græs, der endnu ikke er spiret frem. Samtidig hjælper skivernes riflede profil med at fjerne overfladeaffald, samtidig med at jorden forberedes let i en såstrimmel på 30-50 mm for at sikre den bedste fremkomst af frøene."

Det lige MD-skivedesign (Ø 430 mm) gør det muligt for den riflede klinge at rydde resterne vertikalt, hvilket giver en fremragende skæring og indtrængning. 

Jorden mellem hver MD-skive forstyrres ikke, hvilket resulterer i bedre kontrol med ukrudtets spiring. Inden for såprofilen sikrer rydning og klipning af afgrøderester og jordaggregater det ideelle miljø for nedbrydning af afgrøderesterne, hvilket skaber en smal jordstribe i såbedet. Hver MD-skive passer også perfekt til u-drillens CD-skær, hvilket giver en rækkeafstand på 16,7 cm. Dette giver hver række lige gode vækstbetingelser.

Med indførelsen af MD-skivsektionen i serieproduktion supplerer Kverneland funktionerne og tilbuddet i u-drillserien og giver landmændene mulighed for at finde den rigtige løsning til individuelle forhold og udfordringer.

Find din lokale forhandler

Forhandlere

Spørg Kverneland om alt fra demomaskiner til tips og tricks!