Ecomat til laver skrælpløjning med ekstra fordele!

Forskning har bevist at vise jordbundsforhold har bedst af at blive skrælpløjet. Kverneland Ecomat gør det muligt, meget effektiv, at pløje fra 10-18 cm. Den håndtere let til mellemsvære jordtyper og giver gode resultater i de svære jordtyper.

Agronomiske fordele ved skrælpløjning

Spildkorn, planterester og ukrudt blandes i en mindre jordmængde, hvilket fører til et højere indhold af organiske materieler i øverste jordlag. Vandforvaltningen forbedres og jorden bliver lettere at arbejde i. Samtidig reduceres risikoen for pløjesål, så der opnås gode vækstbetingelser”. (T. Ryberg, professor ved University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sverige).

Kverneland

Bedre end reduceret jordbearbejdning

Sammenlignet med et reduceret jordbearbejdningssystem begraver Kverneland Ecomat planterester mere effektivt. Ecomat forbedre også blandingen af spildafgrøden og jord, hvilket sikre at frøene kommer i direkte kontakt med jorden. Mindre affaldskoncentration reducerer risikoen for svampeangreb på den følgende afgrøde. Jordstrukturen forbedres. Kemisk anvendelse er reduceret. Planter vokser hurtigere. Derfor sikre Ecomat en mere sikker og stabil dyrkningsmetode med bedre resultater.

Bedre end konventionel jordbearbejdning

Sammenlignet med konventionel jordbearbejdning i 20-30 cm dybde, muliggør Ecomat pløjning fra 10-18cm. I princippet, jo dybere man bearbejder, jo højere krav til trækkraft. Med Ecomat kræver den lave pløjedybde ikke en stor traktor og dermed også et mindre brændstofforbrug, samt reduceret jordkomprimering. Jordstrukturen forstyrres i mindre grad, kapilareffekten forbedres og planterne vokser hurtigere og bedre.

Maksimer effektiviteten.

Ecomat kroppen.

 Designet af Ecomat- delene er ret specifikt for at opnå den bedste ydelse inden for skrælpløjning. For eksempel er Ecomat-kroppene kortere og lavere end normale Kverneland- plovkroppe. Ecomat kroppen har en mere cylindrisk form som hurtigt vender jorden 180º. Halm og andre rester er godt blandet og anbragt i bunden af furen, med ren overflade.

Høj arbejdskapacitet

Ecomat fås fra 5-8 furer i op til 4 m arbejdsbredde. Designet af Ecomat og Kverneland´s hærdningsteknologier garanterer lave løftekapaciteter og lave trækkræftsbehov. For stubbearbejdning kan 3-4 ha/time opnås ved 12 km/t. Ecomat er udstyret med Variomat, som muliggør øgninger i pløjebredden fra traktorkabinen. Det optimerer formlen: jordforhold-traktor-output-brændstofforbrug-produktivitet-pløjning.

Packomat med 5 fordele

  • Packomat giver en øjeblikkelig konsolidering af den pløjede jord og en øjeblikkelig genoprettelse af kapilareffekten.
  • Pløjning og rekonsolidering, i én arbejdsgang, øger produktiviteten.
  • Brugen af Packomat øger ikke brændstofforbruget.
  • Højere profitabilitet: Packomat stabiliserer ploven endnu mere og reducerer dermed slid på landsiderne.
  • Agronomisk konsekvens af brug af Packomat: færre overkørsler som begrænser potentiel jordkomprimering.

Discover the testimonial of Florian Chateigner, convinced user : "The Ecomat has proved to be the ideal choice. The field demonstration showed us that this is a plough for us. We wished we had thought of it earlier"

Spørg Kverneland