e-drill maxi plus - ekstra fleksibilitet og effektivitet

Alt i én overkørsel

Kverneland har udvidet programmet af såmaskiner monteret med rotorharve i form af den kombinerede korn- og gødningsversion af e-drill maxi plus. E-drill maxi plus er specielt tilpasset behovene på de europæiske markeder, hvor en voksende andel korn sås om foråret, og hvor der er et behov for at kunne så en blanding af forskellige frø i én overkørsel.

For at fremme væksten tildeles fosforgødning ved såning. Forsøg med afgrøder sået om foråret har vist stigninger i udbyttet på op til 25% sammenlignet med afgrøder, hvor gødningen er tildelt på anden vis.

Landbruget i dag kræver fleksibilitet samtidig med stor ydeevne og dermed er etablering af 2 afgrøder på samme tid blevet mere og mere populær. Den anden afgrøde udvikler sig primært efter høst af ​​hovedafgrøden.

Justerbar tankkapacitet giver større fleksibilitet

E-drill maxi plus tilbydes med en tankkapacitet på max. 2.100 liter, der er opdelt i et justerbart tankindhold på 60:40, 70:30 eller 100: 0 med to uafhængigt fungerende udmadere på begge sider. De to elektroniske tommeldere, der kan justeres udefra, overvåger både små mængder raps og større mængder korn.

Korn- og gødningstildeling

Der er forskellige muligheder med e-drill maxi plus:

Tildeling af:

  • To slags såsæd
  • Såsæd og gødning
  • En slags såsæd i kombination med sneglepiller
  • En slags såsæd

Et ekstra sekundært udløb udfører gødningen eller den anden såsæd på såsæden i kun én arbejdsgang. Gødningen påføres i blanding med frøene.

ELDOS – Elektrisk drevet doseringsenhed

Som ved alle e-drill modellerne styres mængden af såsæd og gødning via to enheder af det velafprøvede udmadersystem ELDOS.

Begge er ISOBUS kompatible og elektrisk drevne, hvilket sikrer, at mængden af gødning og såsæd kan justeres individuelt. Ved hjælp af fjernbetjening kan traktorføreren udføre kalibrering af hele processen, og er fri for at skulle justere gear osv. Han skal blot indtaste de ønskede værdier i terminalen, trykke på en knap på udmaderen og kalibreringen sker automatisk.

Der medfølger 5 standard rotorer til henholdsvis små og store frø/kerner eller gødning. Udskiftning af rotorerne er let og nemt – og sker uden brug af værktøj.

Det er også muligt at køre med sektionskontrol og gradueret tildeling.

 

Let elektronisk tilkobling

Ved hjælp af ISOBUS “plug and play” –kompatibilitet er det muligt at tilslutte e-drill maxi plus til enhver ISOBUS kompatibel traktor og derved udnytte traktorens egen terminal.

Alternativt kan Kvernelands IsoMatch Tellus Pro eller IsoMatch Tellus GO anvendes.

Begge er fuldt ud ISOBUS kompatible. Ingen ISOBUS traktorer kan opgraderes til ISOBUS standard med iM Tellus serien

Spørg Kverneland