Højt udbytte

Grundlaget for højt udbytte.

Et perfekt såbed er grundlaget for en vellykket fremspiring og dermed et højt udbytte.

Klargøring af såbed og såning i én overkørsel.

Alle Kverneland Rotorharvemodeller er designet til at blive kombineret med såmaskine, enten modulopbygget med front tank og såskærsbom, eller komplet såsæt.

Et optimalt og jævnt såbed er grundlaget for en præcis frøplacering, som giver en høj og ensartet fremspiring, der er udgangspunkt for et højt udbytte. Derudover er det vigtigt at et såbed kan absorberer kraftig regn, som giver stabilitet mod skorpedannelse og erosion. Det fungere som en barriere mod fordampning og giver samtidig kapillærer vandtransport til de spirende frø. Det sikre også en optimal forsyning af næringsstoffer og ilt til frø og rødder, som er vigtigt.

Rotorharver er blevet typiske kombinationsmaskiner, fordi de stort set er uafhængige af jordforholdene. På tung jord laver den en intensiv smuldring af jorden. På let jord kan den arbejde fladt med lavere rotorhastighed.

Tænderne roterer på lodrette aksler for fuldt vandret jordbearbejdning. Derfor er der ikke bedre alternativ til forberedelse af såbed.

En Rotorharve sammen med en såmaskine er endelig en økonomisk højtydende kombination.

Spørg Kverneland