Kverneland u-drill & e-drill

MULIGHED FOR PERFEKTIONISME - PRÆCIS SÅNING OG NEM HÅNDTERING

 

Hos Kverneland er vi klar til en snak om såmaskiner

 

Kverneland u-drill

Alsidig maskinopbygning giver mulighed for perfektionisme

 

Alle u-drill modellerne kan leveres i en plus-udgave, hvor gødningsplacering er en mulighed. Gødningen kan placeres enten i forbindelse med den bagerste disc række i jordbearbejdningssektionen, eller i forbindelse med såsæden via double-entry såskæret, så hurtig rodudvikling sikres.

Forskellige gødnings-setup

u-drill plus såmaskinerne kan leveres med gødningsplacering på flere forskellige måder:

  • Via discsectionen hvor gødningen placeres imellem og under sårækkerne.
  • Via double entry såskæret, hvor korn og gødning blandes i sårækken.   

 


Unik til græsfrø

 

Hvis man, som frøavler eller sletgræsproducent, ønsker en sikker etablering i dæksæden, kan man med “double entry” såskæret placere frøet i en øverligere placering end såkernen.

På den måde sikres etableringen, enten ved brug af “gødningstanken” eller ekstraudstyret med Kverneland a-drill frøsåaparatet - mulighederne er mange.

 

 


2500 hektar med Kverneland u-drill

 

Jørgen og Flemming Holk driver sammen Langvang A/S, hvor de har 1400 søer, og sælger smågrisene som 30 kg. De driver 500 ha, fordelt på raps, byg, hvede, og frøgræs, i konventionel form.

Kaj Bøndergård driver Kærgaard i økologisk form. Han laver 4800 fedesvin om året og ud over det, har han kviehotel med 100 kvier på stald. Han driver 360 ha, hvor ca. 20 ha er lejet ud til gulerodsproduktion.

Resten af jorden dyrkes med græs, vårbyg, havre, rug, hestebønner. I 2016 købte de to landbrug sammen en Kverneland u-drill+ 4 meter.

”Maskinen opfylder vores behov, den er yderst fleksibel, og giver et fint såresultat i alle afgrøder.

På Kærgaard sås der mest vårsæd. Modsat sås der mest vintersæd på Langvang.

Derfor passer det fint at deles om en maskine”.

 


Kverneland DG-II

DG-II fra Kvernelands udvalg af bugserede såmaskiner tilbyder perfekt såresultat. Mange års udviklingsarbejde og erfaring med pneumatiske såmaskiner er samlet og bygget ind i den nye version af DG.

Kverneland DG-II har samme ISOBUS elektronik, Eldos udmadning, samt CD såskær som kendes fra u-drill såmaskinerne. Kverneland DG-II er endvidere standard udstyret med Clodboard lamelplanke, så der etableres et jævnt såbed til CD såskærne.

DG-II er beregnet til landbrug med mange hektar, og med arbejdsbredder på 9 og 12 m samt såtank på 6000 liter giver det op til 140 ha tilsået areal på én dag.


NYHED: KVERNELAND E-DRILL

PRÆCIS SÅNING OG NEM HÅNDTERING

1. Tyngdepunkt tæt på traktoren

Vægten holdes tæt på traktoren så løftekraftbehovet holdes nede

2. ELDOS udmadning

Den nye ELDOS udmadningsenhed, som også kendes fra de bugserede u-drill, er elektrisk drevet, og har udskiftelige udmadningsvalser, så udmadningen kan tilpasses enhver afgrøde og mængde – uden mulighed for fejl under indsåningen.

 

3. Dobbelt parallelogramophæng

Sådybden holdes præcis og uafhængig af pakkervalsen.

Sådybden justeres centralt.

 

4. Euro-ophæng

Enkel og hurtig frakobling af skærbommen

 

5. Central justering

Vinkel og tryk på efterharven justeres centralt

 

6. CX-II

Stabil sådybde selv ved høje hastigheder og store mængder restafgrøde. Trykrullerne er standard og sikrer optimal såsædskontakt under alle forhold. 

 


Kverneland e-drill på Dalsgaard på Djursland

 

Per Blach driver Dalsgaard ved Auning på Djursland og på de 150 ha ager (40 ha skov og andet), dyrkes der raps, frø, hvede, byg og rug.

Jorden svinger fra JB 1-8, endda på samme mark, hvilket stiller store krav til hans Kverneland e-drill såmaskine med rotorharve, men det unikke såsystem med skiveskær og en bærerulle sikrer ensartet sådybde på de forskellige jordtyper.

Med svingende jordtyper, og en del sten, valgte han Kvernelands flexline valse. Det har han ikke fortrudt, den gør et fint stykke arbejde.

18-03-2019

Spørg Kverneland