Kverneland kombinationen som styrker din afgrøde

Kverneland iXtra LiFe fronttanken arbejder i kombination med Kverneland Optima præcissionssåmaskinen, hvor den flydende gødning tildeles under såning.  

Kverneland iXtra LiFe placerer den flydende gødning tæt på kernens placering. Med de strenge gødningskrav er en effektiv udnyttelse af næringsstofferne et must. Gødningsplacering under såning øger effektiviteten og optimerer økonomien med flere arbejdsgange i en samt minimalt tab af næringsstoffer ved placering tæt på kernerne. Elektronikken på både såmaskine samt fronttank kommunikerer sammen, så gødningstildelingen opstartes og stoppes individuelt med hver sårække.

Kverneland iXtra Life fronttank kan bruges i kombination med en Kverneland ISOBUS præcisionssåmaskine. De elektrisk drevne sårækker kan åbne og lukke præcist ved hjælp af GPS-styret sektionskontrol, så der ikke sker overlap ved forland eller over andre rækker, som allerede er sået.  

Brugererfaring

30. April 2019

 

Spørg Kverneland