Kverneland = Profitabel pløjning – del 2

Mere end 135 års erfaring = plovekspert

Pløjning er ikke kun en af de mange jordbearbejdningsmetoder, man som landmand kan vælge.

Pløjning er meget mere. Pløjning er første trin mod højere udbytter og dækningsbidrag.

Pløjning er et jordbearbejdningssystem med mange fordele, og et af dem som virkelig kan gøre en forskel i forhold til effektiv afgrødeetablering.

Få her et nærmere overblik over nogle af fordelene med pløjning.

Studier har eksempelvis vist:

  • Pløjning reducerer svampesygdomme
  • Pløjning sikrer udbytte
  • Pløjning er miljøvenlig
  • Pløjning er effektiv

Reduceret risiko for svampesygdomme
Et studie fra Køln Universitet viser klart, at pløjning reducerer svampesygdomme. Afgrødeskifte, i kombination med pløjning, giver det bedste resultat.

Pløjning sikrer udbyttet
Ikke alene sikrer pløjning et højt udbytte, pløjning er også miljøvenligt og har en positiv effekt på jordens generelle helbred.

Effektivt
Med pløjning opnås en fuldstændig dækning af planterester og andet organisk materiale. I figurerne herunder kan man se, hvordan man kan overvåge den effekt, pløjning har på mængden af halm og andre rester, også i forhold til forskellige plovkroppe.

 

Krop 30 Krop 28

Vi kan konkludere, at når pløjningen sikrer, at restmængder bliver effektivt dækket , så reduceres svampeangreb, jordens tilstand forbedres og høje udbytter sikres. Pløjning er profitabelt både på langt og kort sigt. 

28. juni 2017

Spørg Kverneland