Arkiv 2016

Kverneland GEOSPREAD - Perfekt sprederesultat

Exacta CL GEOSPREAD og Exacta TL GEOSPREAD laver sektioner i trin af 2 m med maksimalt 14 sektioner på CL GEOSPREAD og 24 sektioner på TL GEOSPREAD. Sektionskontrollen arbejder i fuld arbejdsbredde og skifter således hen over midten. Det giver det absolut bedste sprederesultat, med minimalt overlap til følge.

Sektionerne styres ved hjælp af både udløbspunktet på spredetallerkenerne samt på doseringsmængden. Da tallerkenomdrejningerne ikke ændres, men fastholdes stabilt under sektionsstyringen, giver sektionsstyringen så godt som ingen variationsudslag. Spredebilledet holdes jævnt og ensartet. Dette er muligt, fordi sektionerne styrer lynhurtigt over hele spredebredden.

De 4 vejeceller i kombination med referencesensoren er hjørnestenen for præcis spredning, da vægten er essentiel for at opnå et præcist sprederesultat.

Den totale gevinst ved brug af GEOSPREAD og sektionskontrol kan være helt op til 15 %. Dette viser sig ved, at gødningen placeres præcis der, hvor det er meningen og ikke i unødvendige overlap.

12. oktober 2016

Spørg Kverneland