Kverneland TLG

Kraftig præcisionsharve: Optimal såbedstilberedning for sukkerroer, kartofler og grøntsager 

Præcisionssåbedsharve

Forberedelse af såbedet med henblik på maksimal fremkomst i marken.
Forberedelse af såbedet er en sekundær dyrkningsproces. For krævende afgrøder med en vis vitalitet og spiringsevne er såbedet af stor betydning og har stor indflydelse på en jævn fremspiring af marken og en optimal udvikling af afgrøden. Kvernelands TLG sikrer et perfekt sålag med kontakt mellem frø og jord for at give adgang til kapillærvand fra dybere jordlag. Frødækningen kræver på den anden side et vejrbestandigt smuldret og ensartet genforstærket såbed.
Ideelt set bør forberedelsen af såbedet ikke være dybere end sådybden. Strukturelle svagheder i jorden skal mange steder forbedres ved dybere bearbejdning, men bør undgås under våde forhold og på tungere jordtyper, da det vil være fatalt. Målet er at reducere antallet af overkørsler så meget som muligt for at bevare jordaggregaterne og sikre en ensartet konsolidering.

TLG består af 4 arbejdszoner: Forrest en robust lamelslæbeplanke, dernæst en effektiv rørpakkevalse, til dybdekontrol 4 rækker S-tænder og til sidst en fingerefterharve eller en enkelt eller dobbelt tromle. Denne kombination er ideel, når der skal forberedes et stabilt, planeret og fint såbed. Det fleksible ”bolte-på” princip gør, at man kan ændre rørpakkevalsens position fra at være i front til at være imellem tandrækkerne. TLG fås i arbejdsbredder på 4.5, 5.0 og 6,0 meter.

Fordele:

 • Såbedstilberedning fra 4 til 6 meter
 • Velegnet til såbedstilberedning til majs, sukkerroer, kartofler og grøntsager
 • Præcis dybdekontrol ved hjælp af rørvalse
 • Utallige indstillingsmuligheder for nem og hurtig indstilling
 • Justerbar arbejdsvinkel på tænderne fra 50 til 90 grader
 • Rammen bygget op i 3 sektioner for perfekt jordfølgeevne
Model arbejdsbredde (m) Vægt (kg) Min. trækkraftbehov (hk)
TLG 400 4.0 1880 65/90
TLG 500 5.0 2345 85/120
TLG 600 6.0 2590 100/140

Zone 1 - Planering

2 muligheder:

Fast planerplanke, justerbar via bolte.

Clod Board planerings lameller. Yderst effektiv knoldknusning og planeringslameller. Mekanisk eller hydraulisk justering. Både planerplanke og Clod Board er opbygget i 3 sektioner for perfekt tilpasning til markens konturer.

Zone 2 - Dybdekontrol

 • The cage roller is fitted in the front, directly following the levelling equipment, to ensure depth control. Due to this position in the front, the risk of soil building up on the roller is reduced.
 • The flexible "bolt-on" principle allows to move the cage roller from the front to in between the tine sections if required.

ZONE 2 Dybdekontrol

Rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er monteret umiddelbart efter planeringsredskabet.

Herved opnås en perfekt dybdestyring. Ved at montere denne valse i fronten af harven undgås opbygning af jord i valsen under fugtige forhold. Det fleksible "bolt-on" princip gør det muligt at montere rørvalsen imellem 2. og 3. tandrække om nødvendigt

Zone 3 - Harvning/Knusning

Zone 3 - harvning og knusning

Fire tandrækker

Fire effektive tandrækker giver optimal ydeevne.

De første 2 rækker tænder (45 x 10 mm) har en række afstand på 250 mm, herved sikres et optimalt flow, også ved store mængder knolde.

De 2 efterfølgende tandrækker (32 x 10 mm) har en rækkeafstand på 125 mm, for en optimal knusning af knolde og intensiv bearbejdning.

Tændernes vinkel justeres via en spindel. Vinklen kan justeres individuelt på 1/2 og 3/4 række tænder.

Zone 4 - Smuldring/pakning

Fingerharve / Valser

 • Sidste arbejdszone smuldrer og genpakker jorden.
 • Fingerharve, enkelt eller dobbelt rotorsmuldrer er muligt. Fingerharven kan være enten fast eller fjederbelastet.
 • Afhængig af betingelserne kan Kverneland TLG udstyres med en enkelt eller dobbelt rotorsmuldrer eller med en kombination af rotorsmuldrer og crosskill valse.
 • Alle kombinationer giver en perfekt smuldring og pakning.

Spørg Kverneland